Sandskärvstipendiet

 

Sandskärven – nytt ornitologiskt stipendium

Härmed tillkännages att nationella fristående ornitologiska nätverket Strandskatorna beslutat att inrätta ett årligt stipendium.

Vi har gett det namnet ”Sandskärven” och stipendiet instiftas till minne av ornitologen Ingrid Sandahl, Kiruna, som avled våren 2011.

Ingrid Sandahl var medlem av Norrbottens ornitologiska förening – NOF – och
verkade som föreståndare på Haparanda Sandskär – Sveriges nordligaste och östligaste fågelstation. Här utförde hon ett mångårigt engagerat och uppskattat arbete med stationens verksamhet som låg henne varmt om hjärtat.

Hon var även en tid NOF:s första och hittills enda kvinnliga ordförande.

Stipendiet ”Sandskärven”, som anspelar på Ingrids efternamn, på stationens namn och ordet ”skärv= litet bidrag, ska gå till en person som är nybörjare i ornitologiska sammanhang och som vill delta i fågelstationens arbete med antingen häckfågelinventering eller som märkningsassistent under säsongen.

Medlem i nätverket Strandskatorna som söker stipendiet har företräde.

Finns ingen sökande från Strandskatorna går budet vidare till övriga intresserade.

Stipendiet är på 800 kronor och skall sökas senast sista januari. Underlaget kommer av frivilliga bidrag som nätverket får in under året.

Skulle det vid utbetalning av stipendiet finnas överskjutande medel, kommer dessa i sin tur att gå till fågelstationensbehov av reparationer eller inköp av materiel.

 

Luleå den 13 september 2014 för nätverket Strandskatorna
Elsa Rensfeldt, Gunborg Stenvall och Kirsti Fredriksson

 


 

Sandskärvstipendiet‏

Stipendiet kan sökas av er som är intresserade och nya i intresset för ornitologi. Det är öppet för alla åldrar och sökande från hela landet/världen och gäller tjänstgöring på Haparanda Sandskär fågelstation.

Det är på 800 kronor och senast sista januari vill vi ha din ansökan. Medlemmar i nätverket Strandskatorna har företräde.

Maila din ansökan till mig Elsa Rensfeldt på rensfeldtelsa@gmail.com

Välkomna att söka:)

 

Ps. Nätverket har redan täckt in stipendiesumman så från nu går överskjutande medel till stationens behov.

Vi vill också passa på att tacka Ingrid Sandahls mor, Dagmar Sandahl, som skänkt ett penningbidrag till detta det allra första stipendiet som ska utdelas i hennes dotters namn.

Ingrid Sandahl som avled 2011 skulle nu i oktober 2014 ha fyllt 65 år.

 


 

Sandskärven i riksradions Naturmorgon

Den tredje januari 2015 i Naturmorgon P 1 har Strandskatorna medverkat och berättat om den nyinstiftade Sandskärvstipendiet.

Gunborg och Elsa har träffat reportern Therese Forsberg. Och på bilden ser ni Gunborg och Therese med stora mikrofonen i högsta hugg.

 

 

Inslaget som är sex minuter långt spelades in i Boden före jul. Roligt att vi fick så generös tid att exponera oss:)

/Hälsningar  Elsa

 Vi som hittills fått stipendiet:

 

Sandskärvstipendiat 2015 –Frida Snell, Luleå.

Nationella ornitologiska nätverket Strandskatorna instiftade den 13 september 2014 stipendiet ”Sandskärven” till minne av ornitologen Ingrid Sandahl, Kiruna. Ingrid, som gick bort 2011. Hon var i många år en engagerad föreståndare för Haparanda-Sandskär fågelstation.

Med stipendiet Sandskärven vill nätverket i Ingrids anda premiera och entusiasmera flera att delta i det viktiga arbetet på fågelstationen som är Sveriges nordligaste och östligaste fågelstation.

I år är det första gången stipendiet, som är på 800 kronor, delas ut och det går nu alltså till Frida Snell som under två veckor i sommar kommer att delta i arbetet kring ringmärkningen. Vi ser i henne en mycket värdig mottagare av stipendiet och önskar henne lycka till på Sandskär.

Nätverket tackar också Dagmar Sandahl, Ingrids mor, och Mediehuset i Luleå som hjälpt nätverket att samla ihop medlen till stipendiet.

Luleå den 21 mars 2015

För nätverket, Elsa Rensfeldt

 


 

Sandskärvstipendiat 2016 –Hanna Isaksson, Luleå.

 Årets mottagare av  Sandskärv-stipendiumet blev Hanna Isaksson som även ordnat 24-timmars i

Luleå. Hanna ska tjänstgöra på Sandskär under sommaren. Grattis och lycka till Hanna!! säger vi i nätverket och överlämnade 800 kr.

 


 

Sandskärvstipendiat 2017 –Berith Isaksson, Luleå.

Hon kommer i sommar att tjänstgöra som praktikant ute på fågelstationen på Haparanda Sandskär.

Vi säger stort grattis och tycker att hon är en värdig mottagare av stipendiet som är på 800 kronor.


 
Sandskärvstipendiat 2018 –Johan Stenvall, Boden.

Det är med glädje Strandskatorna delar ut årets Sandskärvstipendium till minne av ornitologen Ingrid Sandahl som under många år verkade ute på Haparanda Sandskärs fågelstation bland annat som föreståndare. Sandahl var den första kvinnan i den rollen. I dag har hon en efterföljare i Inger Brännström.

2018 års stipendium går till Johan Stenvall från Boden som fastnade för ornitologin som barn tack vare sin mamma Gunborg som tjänstgjort på fågelstationen under många år. Johan hakade på sin moder och intresset har växt. I år ska han vara med på häckfågelinventeringen på ön. Första gången han var där var 2015 och sen dess har han varit med 8 gånger.


 
Sandskärvstipendiat 2019 –Mattias Öberg, Borås/Stockholm.

Nätverket gratulerar årets  mottagare av Sandskärvstipendiet, Mattias Öberg, Borås/ Stockholm.

Mattias var under sina studieår vid LTU en frekvent deltagare i nätverkets aktiviteter och blev en trivsam skådarkompis som gärna hängde med ut. Han är en värdig mottagare av Sandskärven och i höst kommer han att då att få göra verklighet av sin dröm, att besöka Sandskär och få arbeta vid stationen. 

Vi önskar honom all lycka med det. Han är en värdig mottagare av stipendiet på 800 kronor varav en stor del bekostas av Ingrid Sandahls mor Dagmar vilket känns extra fint .Vi tackar henne särskilt för det!
Årets stipendium är det femte som delas ut i nätverkets tio-åriga verksamhet. Vi firar jubileum i år.
 

Och här nedan finns en länk till Mattias egen berättelse om hur vistelsen på Sandskär blev:

Strandskator på Haparanda Sandskär 14 – 21/9-2019

 


 

Sandskärvstipendiat 2020 -Ella Bohman, Boden.

Det har varit ett annorlunda år hittills på grund av covid 19, osäkerhet angående resemöjligheter och verksamhet på Haparanda Sandskär denna kommande säsong. Nätverket har dock fått in en ansökan till stipendiet. Men tanke på nätverkets ständiga ambition att få in mera barn och unga i intresset är det nu en stor glädje att få utdela 2020:s Sandskärven till Ella Bohman, Boden. Trots sin ringa ålder på fem år har hon redan varit flera vändor på Sandskär och har ett omvittnat stort intresse för fåglar vilket vi hoppas o tror ska växa med henne. Stipendiaten har dessutom förfärdigat sin ansökan själv!

Ellas favoritfågel är talgoxen. Hon kommer, om allt går vägen och världen är en vänlig plats, att vara med vid ringmärkningsarbete på Sandskär i september. Stipendiet på 800 kronor, ihopsamlat av en rad generösa Strandskator och Noffare kommer hon under alla förhållanden att behålla , även om resan skulle bli inställd i år. Det blir isf flera tillfällen för henne att medverka framöver. Kanske blir hon någon gång där långt i framtiden en efterföljare till Ingrid Sandahl som var föreståndare på stationen o till vars minne Strandskatorna instiftat stipendiet.

Stort grattis och lycka till på Sandskär o i ditt fågelintresse Ella!

/Strandskatorna

..och här nedan finns nu en länk till berättelsen om hor Ella hade det på Sandskär!

Ellas äventyr på Sandskär

 


Sandskärvstipendiat 2021 -Kerstin Eriksson, Luleå.

Vi har härmed glädjen att meddela att det sjunde Sandskärvstipendiet delas ut till vår medlem Kerstin Eriksson Luleå.

Stort grattis! säger vi till en välförtjänt mottagare som i år gör sin femte säsong ute på Haparanda Sandskärs fågelstation i egenskap av assistent. Och i fjol fick hon även prova på att märka.


Vårt stipendium delas ut till minne av ornitologen och stationschefen Ingrid Sandahl som avled våren 2011. Sandahl var även en tid Norrbottens ornitologiska förenings ordförande, den första o hittills enda kvinnliga ordföranden. Ingrid är en förebild för alla tjejer som har sitt intresse för ornitologi.


Kerstin har sitt intresse sedan barnsben . Åren 2007 och 2008 gick hon fågelkurser i NOFs regi som innebar besök till olika fågellokaler och spädde på intresset. Hon har assisterat ornitolog vid märkning av skräntärna i Luleå skärgård vid flera tillfällen. Och sen kom medlemskap i nätverket Strandskatorna där hon är en av kuggarna.
Vi önskar henne all lycka ute på Sandskär och fortsatt i intresset!

 

Total Page Visits: 2695 - Today Page Visits: 1