Tall-tur 15/7-2011

Norrbottens grövsta tall, den står i Jokkmokks kommun inne i Nausta område och Udtja samebys renskötselområde och tillika Vidsel Robotsbas försöksområde. Och basområdet utgör också till fullo naturreservat med namn Udtja.

Man kommer bara in om man har tillstånd av de militära myndigheterna och det hade vi turen att få, tack tack!

Detta område besökte i dagarna vi fem Strandskator, Marie, Peter, Gertrud, Elsa och Gunilla. Vi gick under ledning av ordföranden i Udtja sameby-Rune Stokke, från Kåbdalis. Han kan området som hand i handske och han inte bara är en belevad och trevlig guide- han berättade också intressant om renskötarlivets vedermödor och glädjeämnen. Att ha renar i ett raketskjutfält kanske låter problematiskt men det är Runes minsta bekymmer. Det är istället björnen som kalasar på små renkalvar och gör yrket till ett kostsamt värv. Vi såg dock tack lov ingen Nalle.

Cirka fem kilometer över stock och sten i väglöst land, rakt ut i en fantastisk gammelskog och vackra myrar, sjö och skogsbäckar vandrade vi. Reservatet är totalt dryga 1.200 kvadratkilometer stort och är rikt på björn och järv. Här finns också pilgrimsfalk, fiskgjuse, jaktfalk, havsörn och kungsörn och tillika en massa vadarsorter som svartsnäppa, gluttsnäppa, mosnäppa, grönbena, dvärgbeckasin med mera.

Vi tror vi såg en grönbena och vi såg definitivt en trevlig lavskrika och en tjäderhöna (tror jag det var).

Vi hittade också botaniska intressanta saker som orkidén Kung Karls spira och en vacker vattenväxt som kallas Missne med mera.

Vi njöt också av de vackra silverlysande stammarna av gamla döda träd i fantasifulla formationer.

Vårt mål efter sjumila-vandringen i stekande sol (minst 25 grader!) var Norrbottens hittills kända grövsta tall.

Udtjatallen står i ett mycket glest skogsbestånd med gammal urskog, här är aldrig avverkat. Trädet bedöms vara runt 350 år gammal och sist den mättes var den 409 centimter runt om! Nu uppmättes den till 410 cm. Det krävdes 3,5 deltagare för att famna den skrovliga tall-kroppen. Tallen har ett speciellt växtsätt, den har växt upp med en grundstam men sen har den delat sig i flera stammar. Den är ”bara” 16,5 meter hög.

I samma område står ytterligare två grova tallar varav en mäter 306 i omkrets och den andra 296 centimeter.

När dagen var slut var vi fem mycket trötta vandrade som var mycket nöjda med alla upplevelser och allt nytt vi lärt oss. Nu måste vi hitta på något mer spännande, eller hur ? 🙂

/Elsa text och bilder

Total Page Visits: 1267 - Today Page Visits: 1