Höststräck i Gammelstadsviken 2014

 Sträckdagen i Gammelstadsviken blev härlig och lyckad. Vi var elva skator som ”trots” fint väder och en massa annat som drar en lördag hade tagit oss dit. Vi hade det jättetrevligt och extra kul var att en av våra sydliga medlemmar, Tora från Örnsköldsvik hade kört upp till oss. Och henne får vi på besök igen i november då vi reser upp till Talvatisberget i Jokkmokk till alla lappmesar och lavskrikor. Kanske att vi då skulle ta en övernattning på hotell?! Fundera på det ni som vill hänga med och lägg undan en liten slant så blir det inte så kännbart ekonomiskt.

Vi träffade också Lill-Britt och Lars Hammarstrand från Bohuslän som skådade en stund med oss i tornet. Vi hoppas att de ska bli medlemmar. Välkomna isf 🙂

På sträckdagen droppade nätverket en nyhet som även berör NOf och fågelstationen Haparanda Sandskär. Tyvärr fick NOF:s nye ordförande Ulf förhinder och tyvärr så kom ingen annan ur föreningens presidium vilket vi beklagar- med tanke på vad vår nyhet handlade om.

Vårt initiativ kan du läsa om senare. Vårt lilla nätverk kan ta krafttag och det ska vi fortsätta med 🙂

Såg vi något flygande då under sträckdagen?

Joodå, havsörn, talltita, storskarv, svan, fiskgjuse med mera. Och fin service med sammanställning av fågelobsarna fick vi av Mats W som fanns i tornet när vi kom och då faktiskt hade larmat ut en vattenrall. Den fick vi dock inte korn på.

Sammanställning av fågelobsarna:

Trana, 2 Rastande
Lövsångare, 4 Lockläte, övriga läten
Rödvingetrast, 2 Förbiflygande
Taltrast, 1 Lockläte, övriga läten
Bofink, 7 Förbiflygande
Ängspiplärka, 3 Förbiflygande
Salskrake, 10 Rastande
Skäggdopping, 17 Rastande
Grönsiska, 7 Förbiflygande
Brunand, 1 Hane Rastande
Vigg, 2 Hane Rastande
Vigg, 4 Honfärgad Rastande
Sävsparv, 6 Lockläte, övriga läten
Gräsand, 4 Honfärgad Rastande
Gräsand, 1 Hane Rastande
Knipa, 7 Rastande
Sädesärla, 1 Lockläte, övriga läten
Sävsångare, 5 Lockläte, övriga läten
Bergfink, 17 Förbiflygande
Kricka, 12 Honfärgad Rastande
Bläsand, 56 Rastande
Snatterand, 6 Honfärgad
Skedand, 2 Honfärgad
Videsparv, 1 Lockläte, övriga läten
Havsörn, 1 adult Förbiflygande
Korp, 1 Förbiflygande
Kungsfågel, 1 Lockläte, övriga läten
Fiskgjuse, 1 Födosökande
Gråtrut, 1 Förbiflygande
Fiskmås, 1 Förbiflygande
Ormvråk, 1 Förbiflygande
Talltita, 3 Lockläte, övriga läten
Blåmes, 1 Lockläte, övriga läten
Blå kärrhök, 1 Honfärgad Förbiflygande
Sångsvan, 1 Rastande
Järpe, 1 Spel/sång, ej häckning
Trädpiplärka, 1 Lockläte, övriga läten
Nötkråka, 1 Lockläte, övriga läten
Vattenrall, 1 1K Födosökande

/Elsa text och foto

Total Page Visits: 850 - Today Page Visits: 1