24-timmars 3/6-2017

Årets 24-timmarsräkning ägde rum lördagsdygnet 2017-06-03 i Gammelstadsvikens fågeltorn.
Efter ett blåsigt fredagsdygn inleddes första nattpasset med mycket svag vind och klart om än kyligt väder. Vädret under lördagen höll sig ganska stabilt med lite vind och varmare temperaturer under dagen och över lag mest klart väder.

Tornet gästades under dygnet av besökare. Redan under första nattpasset dök skådaren Per Schillander från Göteborg upp och som stannade under hela tre pass. Under dagen kom det även skådare från både Tyskland och Skottland och på kvällen var det en hel del besökare vid grillplatserna. Andra spännande gäster runt tornet var även en älg och en bäver.

Natten inleddes ganska lugnt med ett 15-tal arter, men senare under dagen låg snittet på hela över 30 arter per pass. Nya arter för i år jämfört med förra året var bland annat gluttsnäppa, tornfalk och skräntärna (se artlista längre ner). Trots den sena våren uppgick antalet observerade arter till 67 st under hela dygnet och det slår förra årets 58 arter, vilket är jättekul.
Jag vill rikta ett stort tack till alla som deltog, jättebra jobbat! Jag hoppas att det finns fler där ute som vill vara med nästa år. I så fall är det läge att redan nu passa på att boka in 2:a juni 2018, hoppas vi hörs då!

Tack till:
Elsa Rensfeldt och Marie Markström (1 pass), Hans Svesson (2 pass), Mats Williamsson (2 pass), Jacqueline Vigilanti (2 pass), Lars Andersson (1 pass), Ulf Jonsson och Cristina Paulin Casplin (1 pass), Ulf Öhman och Inger Brännström (1 pass) samt undertecknad (2 pass).

Hälsnigar
Hanna Isaksson
hannal.isaksson@telia.com

Observerade arter:

Sångsvan Skäggdopping Gluttsnäppa Hussvala Talgoxe
Grågås Havsörn Drillsnäppa Backsvala Kaja
Kanadagås Ormvråk Dvärgmås Trädpiplärka Kråka
Gräsand Brun kärrhök Skrattmås Gulärla Nötskrika
Bläsand Tornfalk Fiskmås Sädesärla Bofink
Snatterand Fiskgjuse Silltrut Rödhake Bergfink
Kricka Trana Gråtrut Rödstjärt Grönsiska
Skedand Vattenrall Fisktärna Björktrast Gråsiska
Brunand Tofsvipa Silvertärna Taltrast Grönfink
Vigg Enkelbeckasin Skräntärna Rödvingetrast Ob. korsnäbb
Knipa Morkulla Ringduva Lövsångare Sävsparv
Småskrake Storspov Tornseglare Svartvit
flugsnappare
Storskrake Rödbena Större hackspett Grå flugsnappare
Salskrake Grönbena Ladusvala Blåmes

Tack till Elsa och Ulf Jonsson för foton!

Total Page Visits: 884 - Today Page Visits: 1