Trädens hemliga liv

 

Författare: Peter Wohlleben
Utgiven av: Norstedts
Ca pris: 200:-

Boken ger oss ett nytt synsätt på skogen som huvuddelen av oss inte alls är medvetna

om när vi vistas ute i den. Här tar författaren upp och belyser bland annat frågeställningar

som:

– ”Trädbarnens” chanser att bli stora och få avkomlingar.

– Möjligheter att tillgodogöra sig omgivningens vatten.

Detta är bara några av de olika ”problem” som finns att utröna. Som exempel

kan även här tas upp det som ser harmoniskt ut ovan jord, som under jord kan vara

en svår kamp.

Boken är indelad i många kapitel där författaren belyser alltifrån Trädens språk

till När skogen släpps fri.

Boken är mycket läsvärd och ger oss en inblick i allt vad skogens träd får uppleva

och vara med om.

/Pia Lundgren

 

 

 

Total Page Visits: 843 - Today Page Visits: 1