Strandskateträffar

Strandskatorna startade sitt nätverk sommaren 2009.

Därefter har det hunnit bli en hel del Strandskateskådningar och träffar både nära och lite mer fjärran.
På länkarna här nedan finns glimtar från våra trevliga träffar under årens lopp. Klicka och läs!

 

 

2018

2017

2011